διοικητικό δίκαιο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το δικηγορικό μας γραφείο διαθέτει σημαντική και ουσιαστική εμπειρία στο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις διαφορές που ανακύπτουν ανάμεσα στους πολίτες και το κράτος ή ανάμεσα σε εταιρίες και στη Δημόσια Διοίκηση (Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δημόσιες Υπηρεσίες, Ανεξάρτητες Αρχές, Πανεπιστήμια, Εκκλησία κ.ά.). Οι δικηγόροι γνωρίζουν...

0
0
αστικό δίκαιο

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το γραφείο μας ασχολείται με όλους τους τομείς του Αστικού Δικαίου. Ειδικότερα, αντιμετωπίζουμε κάθε είδους ιδιωτική διαφορά σε συνεργασία με εξειδικευμένους φορολογικούς συμβούλους και συμβολαιογράφους. Ζητήματα ακίνητης περιουσίας, όπως αγοραπωλησίες, συστάσεις οριζόντιων ιδιοκτησιών, μισθώσεις, πωλήσεις με επαναγορά και συναφή με τα παραπάνω θέματα ανήκουν στη...

0
0
ποινικό δίκαιο

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η επιλογή του σωστού δικηγόρου σε ένα θέμα που άπτεται του ποινικού δικαίου είναι πάρα πολύ σημαντική είτε κάποιος το  θύμα, είτε φερόμενος δράστης, είτε κατηγορούμενος για ένα ποινικό αδίκημα. Η επιλογή ενός έμπειρου συνηγόρου με εξειδίκευση στον τομέα του  ποινικού δικαίου είναι ιδιαίτερα σημαντική, ώστε...

0
0