Η εμπειρία αλλά και η συνεχής ενημέρωση για τους νέους νόμους και τις νέες πτυχές τους κάνει το δικηγορικό γραφείο μας να ξεχωρίζει. Πιστεύουμε στην εξειδίκευση και θέλουμε να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στην κάθε υπόθεσή μας. Το δικηγορικό γραφείο μας παρέχει νομικές υπηρεσίες κυρίως στους παρακάτω τομείς δικαίου στους οποίους διαθέτουμε πλήρη εξειδίκευση:

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η εκπροσώπηση και η υποστήριξη στους πελάτες μας του δικηγορικού μας γραφείου μας σε υποθέσεις ποινικού δικαίου περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη νομική στήριξη των εντολέων μας σε όλα τα στάδια της ποινικής διαδικασίας ενώπιον των Εισαγγελικών και Ανακριτικών Αρχών, τη σύνταξη εγκλήσεων-μηνυτήριων αναφορών και υπομνημάτων, τη διεξοδική προετοιμασία των ποινικών φακέλων και την παράσταση στα ποινικά δικαστήρια.

Ποινικό δίκαιο περισσότερα...
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ

Το δικηγορικό γραφείο της Λεμονιάς Μαυρίδου και Ολυμπίας Τσιαδίρα εξειδικεύεται στη διεκπεραίωση υποθέσεων που υπάγονται στο ν. 3869/2010 για τα «υπερχρεωμένα νοικοκυριά» (Νόμος Κατσέλη).

Υπερχρεωμένα ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ περισσότερα...
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το γραφείο μας ασχολείται με όλους τους τομείς του Αστικού Δικαίου, τόσο σε συμβουλευτικό όσο και σε δικαστηριακό επίπεδο. Η εμπειρία του δικηγορικού μας γραφείου είναι τέτοια που μπορεί να βοηθήσει τους πελάτες μας σε οποιαδήποτε πτυχή του Αστικού δικαίου.

Αστικό δίκαιο περισσότερα...
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το δικηγορικό μας γραφείο διαθέτει σημαντική και ουσιαστική εμπειρία στο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις διαφορές που ανακύπτουν ανάμεσα στους πολίτες και το κράτος ή ανάμεσα σε εταιρίες και στη Δημόσια Διοίκηση (Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δημόσιες Υπηρεσίες, Ανεξάρτητες Αρχές, Πανεπιστήμια, Εκκλησία κ.ά.). Οι δικηγόροι γνωρίζουν σε βάθος την πολυσχιδή νομολογία του Διοικητικού Δικαίου και με την πλούσια εμπειρία τους μπορούν να έχουν την κατάλληλη εκπροσώπηση προς τους πελάτες τους.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ δίκαιο περισσότερα...