ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

διοικητικό δίκαιο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το δικηγορικό μας γραφείο διαθέτει σημαντική και ουσιαστική εμπειρία στο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις διαφορές που ανακύπτουν ανάμεσα στους πολίτες και το κράτος ή ανάμεσα σε εταιρίες και στη Δημόσια Διοίκηση (Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δημόσιες Υπηρεσίες, Ανεξάρτητες Αρχές, Πανεπιστήμια, Εκκλησία κ.ά.). Οι δικηγόροι γνωρίζουν σε βάθος την πολυσχιδή νομολογία του Διοικητικού Δικαίου και με την πλούσια εμπειρία τους μπορούν να έχουν την κατάλληλη εκπροσώπηση προς τους πελάτες τους.

Οι δικηγόροι μας στον τομέα του διοικητικού δικαίο μπορούν να αναλάβουν τα παρακάτω:

 • αιτήσεις ακυρώσεως κανονιστικών πράξεων της Διοίκησης
 • Υποθέσεις απαλλοτριώσεων
 • προσφυγές κατά πράξεων Διοικητικών κυρώσεων
 • αχρεωστήτως καταβληθεισών συντάξεων
 • κάθε είδους επιδόματα
 • αγωγές αποζημιώσεων
 • Κ.Ε.Δ.Ε
 • ταμειακή βεβαίωση
 • ατομική ειδοποίηση χρεών
 • επιβολή προστίμων , λιμεναρχείου , τροχαίας κλπ
 • ενστάσεις στον Ο.Γ.Α σε Α’ βαθμό
 • Προσφυγή σε σύνταξη γήρατος