ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

αστικό δίκαιο

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το γραφείο μας ασχολείται με όλους τους τομείς του Αστικού Δικαίου. Ειδικότερα, αντιμετωπίζουμε κάθε είδους ιδιωτική διαφορά σε συνεργασία με εξειδικευμένους φορολογικούς συμβούλους και συμβολαιογράφους. Ζητήματα ακίνητης περιουσίας, όπως αγοραπωλησίες, συστάσεις οριζόντιων ιδιοκτησιών, μισθώσεις, πωλήσεις με επαναγορά και συναφή με τα παραπάνω θέματα ανήκουν στη καθημερινή πρακτική του γραφείου μας. Οικογενειακά και κληρονομικά ζητήματα βρίσκουν άμεσα απαντήσεις και αντιμετωπίζονται με εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα.  Ιδιωτικές διαφορές, θέματα αποζημιώσεων από αδικοπρακτικές συμπεριφορές ή αποζημιώσεων στο πλαίσιο συμβατικών δεσμεύσεων επιλύονται άμεσα και με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο προς όφελος του πελάτη και επίτευξης του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος στο λιγότερο χρόνο με το καλύτερο κόστος.

Ποιες υποθέσεις εμπίπτουν στο Αστικό Δίκαιο;

Πιο αναλυτικά οι υποθέσεις αστικού δικαίου που αναλαμβάνουμε σαν δικηγορικό γραφείο είναι οι εξής:

 • Διαζύγια
 • Διατροφές
 • Υιοθεσία
 • Επικοινωνία παιδιών – γονέων
 • Ασφαλιστικά μέτρα
 • Κληρονομικά
 • Δημοσίευση διαθήκης
 • Ιδιωτικά συμφωνητικά
 • Εφέσεις
 • Εξώδικα
 • Προσβολή πατρότητας
 • Αναγνώριση τέκνου
 • Διατάραξη νομής / αποβολή από νομή
 • Διανομή ακίνητης περιουσίας
 • Μισθωτικές διαφορές
 • Αγοραπωλησίες ακινήτων
 • Έλεγχος τίτλων

 

Η πολυετή εμπειρία των δικηγόρων Λεμονιάς Μαυρίδου και Ολυμπίας Τσιαδίρα εγγυώνται την ορθή και με συνέπεια εκπροσώπηση για τους πελάτες του δικηγορικού γραφείου.