Πολεοδομικό Δίκαιο / Χωροταξικό Δίκαιο

poleodomiko dikaio

Πολεοδομικό Δίκαιο / Χωροταξικό Δίκαιο

Σήμερα οι πόλεις και τα χωριά της Ελλάδας και ιδιαίτερα οι μεγαλουπόλεις αντιμετωπίζουν μεγάλο πρόβλημα με τον χωροταξικό σχεδιασμό τους. Σήμερα η μισή Ελλάδα βρίσκεται εκτός πολεοδομικού σχεδιασμού εάν και αυτός αποτελεί πρωταρχικό μέλημα του Ελληνικού Κράτους.

Η πολεοδόμηση μίας περιοχής ξεκινάει με την έγκριση ενός ρυμοτομικού σχεδίου, που προβλέπει είτε την επέκταση μίας ήδη υπάρχουσας πόλεως / χωριού, είτε την δημιουργία μίας νέας οικιστικής περιοχής. Το σχέδιο πόλεως προβλέπει δε και την χρήση των κτισμάτων και χώρων που θα διαμορφωθούν στη συγκεκριμένη περιοχή. Δυστηχώς οι προσπάθειες του Ελληνικού κράτους να εντάξει περιοχές στο πολεοδομικό σχέδιο δημιουργούν πολλά προβλήματα στους πολίτες τις εκάστοτε περιοχής. Τα προβλήματα που δημιουργεί το κράτος εντάσσονται κυρίως σε 3 κατηγορίες :

 • προσβολή της ιδιοκτησίας (ακίνητης περιουσίας)
 • στέρηση αυτής (ρυμοτομική απαλλοτρίωση)
 • περιορισμό της (εισφορά σε γη).

Και στις τρεις κατηγορίες προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο πολίτης, το δικηγορικό γραφείο της Ολυμπίας Τσιαδήρα και Λεμονιά Μαυρίδου έρχεται να δώσει λύση αναλαμβάνοντας την υπόθεση του πελάτη .Όλα τα παραπάνω εντάσσονται στο λεγόμενο Πολεοδομικό / Χωροταξικό δίκαιο . Σαν δικηγόροι συμβουλεύουμε κατασκευαστικές εταιρίες, συμβασιούχους, επενδυτές, σύμβουλους σε όλο το φάσμα του έργου, είτε αυτό είναι εμπορικό, οικιστικό, βιομηχανικό ή οποιασδήποτε φύσης.

Πολεοδομικό / Χωροταξικό δίκαιο

Το πολεοδομικό δίκαιο είναι ένα σύνολο κανόνων με που έχουν σαν στόχο να ρυθμίσουν δημιουργία και λειτουργική διαρρύθμιση των οικιστικών χώρων, προκειμένου να διασφαλιστεί η όσο το δυνατόν ευκολότερη άσκηση κοινωνικών και οικονομικών δραστηριοτήτων, αλλά και την προφύλαξη από τους ανθρώπους του φυσικού περιβάλλοντος. Πριν από το 1999 το πολεοδομικό δίκαιο στην ουσία δεν υπήρχε ή ακόμα καλύτερα υπήρχε διάσπαρτο σε διάφορους νόμους και διατάξεις που προϋπήρχαν. Το 1999 δημιουργήθηκε ο κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας.

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ

Ειδικότερα αναλαμβάνουμε υποθέσεις και ζητήματα που αφορούν σε:

 • Ζητήματα από τον περιορισμό της ιδιοκτησίας συνεπεία της έγκρισης των Χωροταξικών και Πολεοδομικών Σχεδίων και από την έγκριση της πράξης εφαρμογής που ακολουθεί τα προηγούμενα σχέδια.
 • Ζητήματα ρυμοτομικών και αναγκαστικών απαλλοτριώσεων (προσβολή των αντίστοιχων πράξεων απαλλοτρίωσης, διαδικασία άρσεως/ανακλήσεως της απαλλοτριώσεως, επανακήρυξη απαλλοτριώσεως, απαλλοτρίωση για αρχαιολογικούς λόγους, προσβολή των πράξεων εισφοράς και γη και σε χρήμα).
 • Ζητήματα που ανακύπτουν κατά την έγκριση των Χωροταξικών Πλαισίων (Ειδικών/Περιφερειακών) και κατά την έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ρυμοτομικό σχέδιο, Γ.Π.Σ., Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου, σχέδιο πόλης κλπ).
 • Αποζημίωση λόγω απαλλοτριώσεως (καθορισμός προσωρινής και οριστικής τιμής μονάδας).
 • Ζητήματα αναφυόμενα κατά την έκδοση οικοδομικών αδειών. Έννομη προστασία προς ακύρωση οικοδομικής άδειας ή προς προστασία οικοδομικής άδειας την οποία τρίτοι την έχουν προσβάλλει επί ακυρώσει.
 • Ζητήματα που αφορούν στην τακτοποίηση αυθαιρέτων κατασκευών με τους ν. 3843/2010, 4014/2011 και 4178/2013 καθώς και ζητήματα, που αφορούν στην προσβολή των πολεοδομικών προστίμων ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων.
 • Ζητήματα απαγόρευσης ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων συνεπεία εγκρίσεως πολεοδομικών σχεδίων.
 • Ζητήματα που αφορούν στην εκτός σχεδίου δόμηση, όπως λ.χ. δόμηση στην εκτός σχεδίου περιοχή.
 • Εγκατάσταση και λειτουργία διαφόρων βιομηχανικών ή βιοτεχνικών εγκαταστάσεων ή επαγγελματικών εργαστηρίων στην εκτός σχεδίου περιοχή (λ.χ. εγκατάσταση και λειτουργία Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων σε εκτός σχεδίου περιοχή, όροι και περιορισμοί εγκατάστασης και λειτουργίας).
 • Πρωτόκολλο αποβολή από αιγιαλό (έννομη προστασία).
 • Πρωτόκολλο καθορισμού αποζημίωσης για αυθαίρετη χρήση δημοσίου κτήματος (δάσος, αιγιαλός, έννομη προστασία).
 • Πράξεις καθορισμούς οριογραμμής αιγιαλού, παλαιού αιγιαλού και παραλίας.

Για περισσότερες πληροφορίες Επικοινωνήστε μαζί μας!