ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ

υπερχρεωμένα νοικοκυριά

ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ

Δυστυχώς λόγο της οικονομικής κρίσης ή λόγω ατυχιών γενικότερα κάποιος μπορεί να κινδυνεύει με κατάσχεση του σπιτιού του ή γενικότερα κομματιού της περιουσίας του. Η πιο πολλοί προσπαθούν να επιτύχουν ρύθμιση των οφειλών τους και ρύθμιση των δανείων τους.

Γιατί Δικηγορική κάλυψη για Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά

Στην προαναφερθείσα περίπτωση είναι πολύ σημαντικό η βοήθεια και η συνεργασία με έναν έμπειρο δικηγόρο τραπεζών έτσι ώστε να αποφευχθούν λάθος χειρισμοί, να γίνουν έγκαιρα οι ενδεδειγμένες ενέργειες και να χαρακτηριστεί εν τέλει κάποιος από την τράπεζα ως συνεργάσιμος δανειολήπτης. Εάν βέβαια κάποιος πληροί και τα κριτήρια μπορεί να ενταχθεί και στον νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά (ο γνωστός σε όλους μας Νόμος Κατσέλη),

Εάν κάποιος πληροί τα κριτήρια επιλογής για το νόμο Κατσέλη το δικηγορικό μας γραφείο θα ενημερώσει τον πελάτη για το ποια δικαιολογητικά πρέπει να συγκεντρώσει και θα βοηθήσει να συνταχθούν και να κατατεθούν οι απαιτούμενες αιτήσεις στον απαιτούμενο χρόνο και στα σωστά δικαστικά όργανα.

Εάν πάλι κάποιος δεν πληροί τις προϋποθέσεις για να ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη  για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά το δικηγορικό μας γραφείο καθοδηγεί τον δανειολήπτη έτσι ώστε να έρθει σε συμβιβασμό  με την τράπεζα μέσω διακανονισμών και ρυθμίσεων  για τα χρέη και να μην κινδυνέψει κανένα περιουσιακό στοιχείο του δανειολήπτη.