ΔΙΑΘΗΚΕΣ Tag

ΔΙΑΘΗΚΗ Κατερίνη

ΔΙΑΘΗΚΕΣ – ΝΟΜΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

Η ΔΙΑΘΗΚΗ είναι δικαιοπραξία . Ο Νόμος προβλέπει έγγραφο τύπο για την σύνταξη της. ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΔΙΑΘΗΚΩΝ : Α) Κοινές ( δημόσια, ιδιόγραφη και μυστική) Β) έκτακτες ( σε πλοίο, σε εκστρατεία, και σε αποκλεισμό) ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ Συντάσσεται ενώπιον του Συμβολαιογράφου και φυλάσσεται στο αρχείο του μέχρι...

0
0