δικηγόροι Κατερίνη

Εμπειρία

Πολυετή πείρα των δύο δικηγόρων πάνω σε δύσκολες και απαιτητικές υποθέσεις

Αξιοπιστία

Η αξιοπιστία είναι συνώνυμο του δικηγορικού μας γραφείου.

“Παίρνουμε σοβαρά τα προβλήματα των πελατών μας”
δικηγόρος κατερίνη αρχική

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η εκπροσώπηση και η υποστήριξη στους πελάτες μας του δικηγορικού μας γραφείου μας σε υποθέσεις ποινικού δικαίου περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη νομική στήριξη των εντολέων μας σε όλα τα στάδια της ποινικής διαδικασίας ενώπιον των Εισαγγελικών και Ανακριτικών Αρχών, τη σύνταξη εγκλήσεων-μηνυτήριων αναφορών και υπομνημάτων, τη διεξοδική προετοιμασία των ποινικών φακέλων και την παράσταση στα ποινικά δικαστήρια.

Ποινικό δίκαιο περισσότερα...
δικηγόρος κατερίνη αρχική

ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ

Το δικηγορικό γραφείο της Λεμονιάς Μαυρίδου και Ολυμπίας Τσιαδίρα εξειδικεύεται στη διεκπεραίωση υποθέσεων που υπάγονται στο ν. 3869/2010 για τα «υπερχρεωμένα νοικοκυριά» (Νόμος Κατσέλη).

Υπερχρεωμένα ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ περισσότερα...
δικηγόρος κατερίνη αρχική

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το γραφείο μας ασχολείται με όλους τους τομείς του Αστικού Δικαίου, τόσο σε συμβουλευτικό όσο και σε δικαστηριακό επίπεδο. Η εμπειρία του δικηγορικού μας γραφείου είναι τέτοια που μπορεί να βοηθήσει τους πελάτες μας σε οποιαδήποτε πτυχή του Αστικού δικαίου.

Αστικό δίκαιο περισσότερα...
δικηγόρος κατερίνη αρχική

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το δικηγορικό μας γραφείο διαθέτει σημαντική και ουσιαστική εμπειρία στο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις διαφορές που ανακύπτουν ανάμεσα στους πολίτες και το κράτος ή ανάμεσα σε εταιρίες και στη Δημόσια Διοίκηση (Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δημόσιες Υπηρεσίες, Ανεξάρτητες Αρχές, Πανεπιστήμια, Εκκλησία κ.ά.). Οι δικηγόροι γνωρίζουν σε βάθος την πολυσχιδή νομολογία του Διοικητικού Δικαίου και με την πλούσια εμπειρία τους μπορούν να έχουν την κατάλληλη εκπροσώπηση προς τους πελάτες τους.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ δίκαιο περισσότερα...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΝΕΑ

  • exodikastikos

    Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών

    Ο Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών αποτελεί εξωδικαστική διαδικασία ρύθμισης χρηματικών οφειλών προς Χρηματοδοτικούς Φορείς, το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης . Αποσκοπεί να παρέχει στους πιστωτές τη διαμόρφωση των προτάσεων ρύθμισης των οφειλών του κάθε οφειλέτη με σκοπό να αποφύγουν την πτώχευση. Παρέχεται δηλ.......